Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte med Kommunstyrelsen hade vi besök av våra auktoriserade revisorer som redogjorde för tre stycken rapporter. Det   var information om larm- och incidentrapportering, utveckling av Öckerö Rederi samt granskning av informationssäkerheten.

När det gäller larm- och incidentrapporteringen så handlar det om att samla ansvariga för varje förvaltnings larm samt att kanske ha en övergripande Tjänsteman i beredskap. Det handlar också om att samordna alla de olika jourtjänsterna som vi idag har för att få en mer effektiv hantering av detta.

När det gäller vårt rederi så utreder vi just nu om vi kan samordna denna verksamhet med vår kommunala färjedrift. Beskedet var att detta är möjligt och vi avser där att titta ytterligare på de olika för- och nackdelarna.

Granskningen av informationssäkerheten visar en del brister men att det också blivit en förbättring sedan förra granskningen. Många av de brister som påpekas kan vi dock konstatera att man redan arbetar med att eliminera.

Efter en diskussion togs också beslutet om att vi skall bli vänort med Safi i Marocko. Detta efter en framställan från dem. Vänortssamarbetet skall vara inriktat på skol- och demokratifrågor. Vårt skolfartyg T/S Gunilla beöker Safi årligen och det är genom dessa besök som vänortssamarbetet kommer att fungera. Vi hade vissa betänkligheter med anledning av Marockos ockupation av Västsahara samt ett odemokratiskt styre. Efter bl.a. information från gymnasieskolan om hur vi positivtvi  kan påverka genom vårt beök och det utbytet samt insynen som vi ger till de marockanska skoleleverna enades vi om att det är bättre att kunna påverka än att hålla sig utanför.

Vi beslutade också om anställning av en ny samhällsbuýggnadschef efter Bo Hultskär. Robert Svensson, som är bosatt i Kållered men som f.n. arbetar i Simrishamn kommer att börja sin tjänst hos oss i början på april.

2 kommentarer för “Möte med Kommunstyrelsen

  1. Just dessa synpunkter diskuterades ganska intensivt på Kommunstyrelsen. Slutsatsen vi gjorde var dock att om vi vill att Marocko skall förändras till det bättre så har vi möjlighet till det om vi är med och påverkar istället för att vi håller oss undan. Vårt utbyte med dem kommer att handla om skol- och demokratifrågor och i det avseendet tror jag det är jättebra att våra elever träffar elever från Safi och ger dem en inblick i hur vi ser på dessa frågor. Genom att vi framförallt genom T/S Gunilla besöker dem och att de besöker oss ger oss en rejäl mäjlighet till att påverka. Avsevärt mycket större än om vi tackar nej till umgänge då vår möjlighet till påverkan i princip reduceras till oll.

  2. I mitt tycke ett mycket olustigt beslut som fattats av kommunstyrelsen som informerats från gymnasieskolan Gunilla. Marocko för ett krig i Västsahara och har ockuperat en stor del landet.
    De rika fosfattillgångarna förs ut ur landet och exporteras via Öckerös nya vänort. Stora flyktingläger finns i Algeriet som ett resultat Marockos ockupation. Sverige har i EU kraftigt tagit avstånd från Marockos utfästelser för EU att fiska i Västsahariska farvatten Öckerös vänort har en betydande roll detta rovfiske. Frågan om en vänort i Marocko borde ha diskuterats i fullmäktige och inte enbart i den lilla gruppen politiker som utgör kommunstyrelsen.

Kommentera