Utred bostadsinbrotten bättre

I en debattartikel i GP anser debatörren att Polisen borde kunna samarbeta bättre inom Polisen för att därmed lösa flera av brotten. I dagsläget klarar man upp endast fyra procent av bostadsinbrotten vilket ju är på tok för lite. Denna dåliga uppklaringsprocent kan inte enbart skyllas på att man saknar uppslag för en utredningen utan allt som oftast framkommer det att man lagt ner utredningen av ren slentrian. Det är också populärt att skylla på resursbrist men tillfället är illa valt eftersom det aldrig funnits så många poliser som idag efter regeringens satsning.

Det handlar om en prioritering och ledningsfråga. Bostadsinbrott drabbar inte bara den enskilde ekonomiskt utan är inte allförsällan ett trauma. Då blir det inte bättre av att Polisen lägger ner utredningen med vändande post.

Nu finns det goda exempel från andra länder hur man gjort och det handlar nu om att polisledningen tar krafttag i detta och sätter upp målsättningar som vida överstiger de fyra procent i uppklaring som det är idag.

Kommentera