Ungdomsarbetslösheten sjunker i Öckerö kommun

Denna månad är andel arbetslösa i Öckerö kommun 4,0 % och det var den i janurari-2012 och dec- 2011. Fortfarande har vi bland den lägsta arbetslösheten i regionen. Positivt är att ungdomarna fortsätter att minska, nu 9,8 %. Januari 2012 var det 10,7, dec 2011 var det 12,4.
Fortfarande en del som går ut i jobb eller utbildning.

Kommentera