Gränslös sjukvård

Idag är det tillåtet att söka planerad sjukvård i ett annat landsting/region om Ditt egna inte kan uppfylla vårdgarantin på tre månader. Detta är inget som vårdpersonalen så gärna upplyser om eftersom man får en faktura på vården från det behandlande landstinget/regionen.

Om ett åren kommer det att tas beslut om gränslös sjukvård inom EU. Patienten kommer då att ha samma möjlighet att söka planerad sjukvård inom hela EU. Förutsättningen är att operationen skulle genomförts i Sverige. Det är alltså inte förenligt att göra operationer som av olika anledningar inte skulle genomförts i Sverige. Det kan gälla exv. olika experimentella operationer inom ortopedin.

Det skall vara Försäkringskassan som skall göra bedömningarna och det som ersätts är själva vården. Resor och uppehälle får patienten stå för själv.

Redan idag är detta tillåtet och det är c:a 700 svenskar som varje år utnyttjar möjligheten. Idag kan dock bedömningen variera mellan olika Försäkringskassor men med det nya EU-direktivet kommer detta förhoppningsvis att bli bättre.

Kommentera