Möte med arbetsutskottet

På gårdagens möte med arbetsutskottet togs beslut om att genomföra en utredning av framtida Räddningsstation. Detta har sin grund i att dagens station är placerad i Öckerö hamns verksamhetsområde med de nackdelar som detta innebär med bl.a. båttransporter på utryckningsvägen. En framtida station skall också ha möjligheten att samlokalisera ambulanssjukvården.

Vi tog också beslut om att göra en riskutredning över centrala Öckerö och vilken bebyggelse man kan tänka sig där med tanke på riskavstånd, buller m.m. Denna utredning kommer sedan att användas i det fortsatta detaljplanearbetet med centrala Öckerö.

Kommentera