Bra sjukvård

Ibland klagas det en hel del på vår sjukvård, och det med rätta allt som oftast. Även jag har haft inlägg där jag uttryckt frustration i vissa situationer. Främst handlar det om att det tar tid att få träffa läkare akut eller väntetider på behandlingar.

Fortfarande upplever jag det som att många slentrianmässigt åker till akuten på sjukhuset när man har besvär av olika art. Väl där så förfäras man över väntetiden som inte sällan uppgår till tiotals timmar. Det är värt att påpeka att besök på akuten skall endast göras undantagsvis. Egentligen är det bara berättigat när man kommer med ambulans eller när det inte finns någon annan vård tillgänglig. Om man istället besöker sin vårdcentral kommer man inte bara att få vård fortare, man kommer också att förvånas över hur mycket som de kan göra. Skulle det krävas besök på sjukhus får man då en remiss men sammantaget blir mycken tid inbesparad för båda parter.

Själv skulle jag göra en del tester på sjukhuset igår. Eftersom jag passade på att lämna bilen för service var jag där två timmar för tidigt. Till min glädje så tog man sig an mig på direkten och gjorde testerna och inte nog med det, eftersom min läkare precis kommit blev det ett snabbesök hos honom också för utvärdering av testerna.

Med detta vill jag säga att det är inte personalen det är fel på när väntetiderna blir för långa utan det är ett ineffektivt system som fortfarande finns i sjukhusvärlden. Jag är övertygad om att med rätt styrning och ett bättre flödessystem, där givetvis vissa förändringar måste ske i arbetstider m.m., så skulle väntetiderna kunna kortas drastiskt.

4 kommentarer för “Bra sjukvård

  1. En stor skillnad är att i Öckerö kommun har vi inte gjort några neddragningar eller besparingar trots ett lågt skatteunderlag. Det vi ser i vår kommun i regionens verksamheter är ständiga besparingar på BUP, bassängverksamheten, ungdomsmottagningen och nu senast är det båtdoktorn som diskuteras. Utöver detta så är det om inte dagligen så ändå ofta artiklar om stängningar av avdelningar och andra besparingar på regionens sjukhus. Att samtidigt antal personal har ökat visar väl snarare på dålig kontroll.

  2. Spännade analys Arne, så som tex SU väljer att öka antalet anställda utan att detta har teckning i budgeten är det då en nerdragning, besparing, stängning av avdelning eller neddragning av personal? Om valfri förvaltning i Öckerö kommun agerat på samma sätt är jag tämligen säker på att du också hade hävdat att det är budget som gäller, och vill man gå utanför budget får man gå till politiken och förklara varför innan man drar på sig underskott i miljardklassen.

  3. Det har vi inte sett så mycket av hittills under Er ledning. Det vi däremot sett är neddragningar och besparingar, stängningar av avdelningar och avskedande av personal. Det enda vallöfte som Ni hittills infriat är att Ni inte skall sälja ut något sjukhus, men å andra sidan var det ju ingen som ville det så det är väl inte så svårt att infria.

Kommentera