Möte med Polisstyrelsen

Ekonomin är fortsatt stabil. Ett litet överskott är i prognosen men det är alldeles för tidigt på året för att vara säker. Dock är det ju bättre att det är positivt än som många tidigare år då det pekat åt andra hållet.

Det görs mer riktade insatser mot den kriminella verksamheten vid Stigs Center. Idag är det ett välkänt område för att köpa sprit, tobak m.m. Polisen har tidigare gjort insatser men har nu börjat att göra det på ett mer systematiserat sätt. Det handlar om att stoppa ungdomar från att köpa. Det sker genom att när man gör ett tillslag så kontaktas föräldrarna som får komma och hämta sina ungdomar. I de allra flesta fall upplevs detta positivt av föräldrarna.

Statistiken för uppklarande av brott ligger under målen i princip alla kategorier. Vad detta beror på är ännu lite oklart men åtgärder kommer att sättas in för att nå målen. Allmänt kan man dock tycka som allmänhetens företrädare att målet exv. för bostadsinbrott, som är 5,7 %, är alldeles för lågt. Ett sådant brott som inte anses som allvarligt drabbar ändå den enskilde på ett traumatiskt sätt.

Kommentera