Drogvaneundersökning 2012

Detta var den tionde mätningen och från en mycket hög nivå har nu antalet som druckit halverats. I denna mätningen så är det 70 % som inte druckit det senaste året. Årets sjundeklassare har de bästa resultaten någonsin. Tjejerna har också visat en förbättring efter att halkat efter i flera mätningar. Tjejer och killar ligger numera på samma nivå.

Fortfarande är det 90 % som trivs i skolan om än antalet som trivs mycket bra har minskat något. En fortsatt tendens är också att det är bland de som druckit som de elever också finns som blivit erbjudna narkotika.

Syftet med den satsningen vi gjorde 2002 för att minska ungdomsfylleriet var att få föräldrarna att bli överens om att deras barn inte skulle få dricka alkohol. I det avseendet har vi lyckats väl. Över 80 % av föräldrarna är numera överens om detta.

Kommentera