Möte med Kommunfullmäktige

På dagens möte antog vi kulturmiljöprogrammet för kommunen. Detta innehåller områden som man vill bevara byggnadsmässigt. Inom dessa områden är det inte tilåtet att göra större exteriöra förändringar men givetvis får man fortfarande ombyggnader och tillbyggnader. Dock har Rörö inte ansett sig vara med i processen varför denna ö togs ur programmet.

Vi beslutade också om en organisationsfråga där Kommunstyrelsen i framtiden kommer att ta hand om samhällsbyggnadsfrågorna. För kommuninvånarna kanske detta inte är en större fråga men förhoppningsvis kommer det att innebära en bättre styrning på dessa frågor.

Kommentera