LUPP-undersökningen 2011

Öckerö kommun har gjort en LUPP-undersökning (Lokal Uppföljning av UngdomsPolitiken) under 2011. Undersökningen omfattar ugdomar i högstadiet, gymnasiet samt 19-25 år.

Ungdomarna i Öckerö kommun har ett större intresse än snittet nationellt att påverka i lokala kommunfrågor. det kan också konstateras att intresset för samhällsfrågor och politik ökar med åldern. Ungdomarna har också extrajobb i högre grad och de är mer intresserade än ungdomar nationellt att starta eget företag.

I Öckerö kommun ser ungdomarna också mer positivt på sin framtid än nationellt. Många fler än snittet nationellt vill också bo där man bor nu. Omkring en tredjedel i äk 7-9 och två tredjedelar i åk 1-3 gymnasietvill utbilda sig på högskolenivå. Det är främst tjejer som planerar en eftergymnasial utbildning vilket följer det nationella snittet.

Kommentera