Kommer MP sitta i en S-regering som tillåter vapenexport?

En viktig del av grunden för välstånd, välfärd och jobb i Sverige kommer från vår handel med andra länder. För ett litet exportberoende land är det centralt med ett omfattande handelsutbyte. Det förutsätter goda villkor för företagande och en handelspolitik som präglas av öppenhet och frihandel.
En viktig del av svensk handel är vår export av försvarsmateriel. Den ger tusentals viktiga arbetstillfällen och hjälper till att bygga vår gemensamma välfärd. Dessutom innebär försvarsindustrin forskning och högteknologisk utveckling som även kommer den civila sektorn till del. Försvarsindustrin är vidare en viktig del av den svenska säkerhetspolitiken.
Genom att ha en stark försvarsindustriell bas i Sverige blir vi en viktig aktör inom europeisk säkerhetspolitik och kan utöva inflytande och påverka agendan internationellt i frågor som är centrala för svenska intressen. Vi kan vara stolta över den försvarsindustri som finns i Sverige. Den svenska exporten av försvarsmateriel är hårt reglerad med strikta regler och krav på noggrann uppföljning. Vad avser exportkontrollen av försvarsmateriel till icke-demokratiska länder finns det en bred parlamentarisk uppslutning kring att denna ska skärpas.
I SVT:s Agenda möter jag i kväll Peter Eriksson (MP) i en diskussion kring svensk export av försvarsmateriel. I Miljöpartiets partiprogram är det tydligt att Miljöpartiet anser att Sverige helt bör upphöra med export av vapen. Skulle detta krav bli verklighet hotas tusentals jobb och Sveriges möjligheter till säkerhetspolitisk påverkan försämras kraftigt.
Miljöpartiets krav på exportstopp och det höga tonläge flera ledande miljöpartister haft i de senaste veckornas debatt står dessutom i tydlig kontrast till Socialdemokraterna. Inte minst har Stefan Löfven själv en lång bakgrund som förespråkare för vapenexport. Så sent som för några dagar sedan kallades till exempel Löfven för vapenlobbyist av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Hans kopplingar till svensk försvarsindustri och pr-uppdrag för dem är väl kända.
Just det höga tonläget gör det uppenbart att frågan om svenskt exportstopp är viktig för Miljöpartiet. Frågan är hur viktig.
Inför kvällens debatt vill jag därför rikta en direkt fråga till Peter Eriksson och Miljöpartiet: Är ni beredda att samregera med Socialdemokraterna efter valet 2014 om de inte går med på ert krav på exportstopp?
HANS WALLMARK (M)
riksdagsledamot

2 kommentarer för “Kommer MP sitta i en S-regering som tillåter vapenexport?

  1. Vilka fler diktaturer vill moderaterna beväpna? Burma, Nordkorea, Syrien?

    Och Folke det är inte bara MP utan även majoriteten av världens forskare och politiker jag tror snarare att det är din ståndpunkt som skulle betraktas som galen.

  2. Mp har inget som helst ansvar för sverige utan lever på populistiska svängningar. Men många väljare ligger i samma gråzon där man tror på att pengar kommer från himlen och går på tokigheter att det skulle kunna bli mer vatten på Jorden eller att människan skulle kunna påverka klimatet o s v eller att bilarna skulle ta död på skogen. Väljarna vill tydligen ha någonting teoretiskt att tro på hur galet
    det än är. En realist är en tråkig person enligt många.
    Hur vänder man på den synen på politik ?

Kommentera