Vem bestämmer i regionen?

Det märkliga har inträffat i Västra Götalandsregionen att Regionstyrelsen tagit beslut som strider not beslut som tidigare tagits av Regionfullmäktige. Jag tänker då givetvis på beslutet om att E20 skall byggas ut till motorväg, ett beslut som togs av Regionfullmäktige 2009. Det märkliga inträffade då för någon vecka sedan att Regionstyrelsen tog ett beslut att E20 istället skall byggas ut till en 2+1-väg.

Regionstyrelsen är verkställande för Regionfullmäktige och Regionfullmäktige är odiskutabelt högsta beslutande organ i Västra Götalandsregionen. Det blir därför märkligt när de rödgröna i Regionstyrelsen plötsligt anser att man kan ta andra beslut än vad som beslutats i Regionfullmäktige.

Bakgrunden är givetvis Miljöpartiets vallöfte om att det inte skall byggas en neda meter motorväg ytterligare i regionen. Än mer olyckligt är givetvis att Socialdemokraterna fogar sig i detta trots att de själva drivit att E20 skall byggas om till motorväg och att kommunerna i Skaraborg, inklusive de socialdemokratiska politikerna, är eniga om att det är motorväg som gäller.

Det bör också påpekas att det nu visar sig att kostnaden inte blir högre för en motorväg än för en 1+2-väg. Det handlar då alltså då endast om en principfråga för Miljöpartiet. Det är regionen som framställer sina önskemål till Trafikverket. Det är därför olyckligt när de rödgröna nu ger ett annat besked än vad Regionfullmäktige har beslutat om.

Kommentera