Garanti för äldre par på särskilt boende

Alliansregeringen avser att ta ett beslut att säkerställa att ett par som levt ihop även fortsättningsvis skall få göra det även om den ena av dem har sådana behov att man måste bo på en institution. Det är kommunerna som har detta ansvaret och Regeringen kommer att ta fram direktiv som tvingar kommunerna att agera enligt på så sätt.

Detta är någonting som sedan länge gällt i Öckerö kommun. Det förekommer att vi har dessa önskemål att den friske personen i paret vill bo tillsammans med sin livskamrat när denne måste bo på en institution. Vi har alltid haft målsättningen att lösa detta och i de fall som vi haft så har vi också gjort så.

Jag kan tycka att det är bra att nu regeringen tar ett beslut i denna fråga även om jag principiellt ogillar när rikspolitiken lägger sig i och styr den kommunala verksamheten. Detta är ett beslut som rimligen inte borde märkas i kommunerna runtomkring i Sverige eftersom de redan borde ha det på det sättet.

Kommentera