Året som gått

Under 2011 hände det som vanligt en hel del i vår kommun. Här är ett axplock av det som jag anser var de viktigare sakerna:

Vindbruksplanen
Strax innan jul antogs kommunens vindbruksplan. Det har varit ett omfattande arbete som innehållit mycket information och en studieresa till England för att studera en liknande vindkraftspark. Nu har vi skapat en möjlighet för etablering av vindkraft i kommunen där vi kan nå vårt mål att bli självförsörjande på förnyelsebar el. Innan detta blir verklighet måste en hel del undersökningar göras för att utreda vilka effekterna blir av en vindkraftspark.

Planprogram Öckerö centrum
Under året antogs planprogrammet för centrala Öckerö. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med detaljplaneringen av bl.a. trafiken genom centrum och hamnplanen. Planeringen innebär ökad attraktivitet för området med fler bostäder och affärer.

Flexlinjen
Flexlinjen utökades under året till att omfatta samtliga resenärer. Detta var möjligt genom att ytterligare en buss anskaffades. Tidigare har kommunen fått till direktbussar från Öckerö och Hönö till Nils Ericson Terminalen. Dessa kompletteras nu med Flexlinjen där resenärerna kan beställa transport till och från över 120 olika anslutningspunkter. Nästa steg i utvecklingen blir att införa direktbussar och Flexlinje på Björkö.

Bra kommun att bo i

Bästa företagsklimatet:

Öckerö kommun toppar en undersökning gjord av BRG (Business Region Göteborg) där förtagare i regionen får svara på vad de tycker om kommunernas tillgänglighet, bemötande och effektivitet.

SKL Trygg och säker kommun:

Öckerö kommun är utsedd till nr 2 i Sverige. En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kommuninvånare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundat på faktiska förhållanden.

Öckerö – bästa kommun att bo i:

Enligt tidningen Fokus är Öckerö kommun bäst i Västra Götaland baserat på folkhälsa, medellivslängd, företagsklimat m.m. I riket kommer Öckerö kommun på 18: plats.

Ekonomiskt resultat
För nionde året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat. För 2011 redovisas 10 mkr. För tredje året i rad redovisar samtliga nämnder överskott i sina verksamheter.

För att långsiktigt kunna säkerställa att kommunens service är på en god nivå även i konjunkturnedgångar, är det viktigt att vi klarar av att samla i ladorna under år med höga skatteintäkter. Dessa överskott kan vi sedan använda när konjunkturen viker och skatteintäkterna sjunker.

Kommentera