(S) sviker sina väljare i regionen

– Den rödgröna minoritetsledningen i regionen tvingar igenom ett beslut i regionstyrelsen som innebär att regionen nu backar från tidigare krav att E20 måste byggas ut till minst fyrfältsväg. I ett slag trotsar man inte bara Regionfullmäktige som redan 2009 slog fast att målstandarden för E20 ska vara just fyrfältsväg, utan man kör också över kommunerna och kommunalförbunden som i Beredningsgruppen för Hållbar Utveckling (BHU) var tydliga med sina krav gentemot regionen. Det är på snudd till odemokratiskt och inget vi kan ställa upp på. Jag har dessutom väldigt svårt att se att Revisionen skulle se mellan fingrarna när det kommer till att Regionstyrelsen kör över Regionfullmäktige i så principiellt viktiga beslut. Det säger Johnny Magnusson (M) vice ordförande i Regionstyrelsen efter sammanträdet då beslut fattades om yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning samt om möjlighet till medfinansiering av E20:s utbyggnad.

– Att miljöpartiet är ointresserade av vägar, särskilt fyrfältsvägar är inget nytt. Men det överraskar att (S) ansluter sig till denna linje. Socialdemokraterna brukar vara ett sansat parti när det gäller synen på jobb och tillväxt. Att krypa ifrån beslutet om fyrfältsväg riskerar i förlängningen att slå mot sjukvården, eftersom skatteintäkterna minskar. En utbyggd E20 är en alltför viktig fråga för att helt sonika kohandlas bort i politiska kompromisser för att blidka det väg- och tillväxtfientliga miljöpartiet, säger oppositionsrådet Jonas Andersson, (FP).

– Samtidigt som man från den rödgröna ledningens sida kör över tidigare beslut kring E20:s utbyggnad och sviker kommunerna, slänger man i elfte timman in ett Regionstyrelseärende om att undersöka möjligheterna till medfinansiering av en utbyggnad av E20. Det är inget annat än ett sätt att försöka blanda bort korten. Visst är det positivt att frågan om medfinansiering lyfts. Men det står helt klart att kommunernas intresse för medfinansiering i första hand syftar till utbyggnad till fyrfälts- eller motorvägsstandard. Den politiska ledningens förslag är därmed varken förankrat i Regionfullmäktige eller hos kommunerna, menar oppositionsrådet Kristina Jonäng, (C).

– Vi behöver vara skarpa om behovet av bättre kapacitet på E20, men (S) väljer att gå (MP) tillmötes i luddiga skrivningar som innebär att E20 överges. Det är helt enkelt inte förnuftigt att tro att man klarar både kraven på trafiksäkerhet och framkomlighet med en 1+1 alternativt 2+1-väg där lastbilar, personbilar och långsamtgående fordon som traktorer, skördetröskor och cyklister blandas. E20 måste byggas ut så att den blir både trafiksäker och framkomlig. Är den politiska (S), (MP) och (V)-ledningen beredda att ta ansvar för vikande tillväxt och färre jobb i Skaraborg och hela Västsverige, frågar sig oppositionsrådet Monica Selin (KD).

Kommentera