Länsstyrelsen lovar runt men….

Rättschefen Maria Wassén på Länsstyrelsen anser i en replik i GP att kritiken mot långa handläggningstider av bygglov och överklagade detaljplaner är överdrivna.

Som högst ansvarige politiker i min kommun förvånas jag över Maria Wasséns uttalande om att ett överklagande på en detaljplan skall vara behandlat på högst 90 dagar av Länsstyrelsen. Hittills har det tagit minst ett år och det oberoende typen av överklagande. Vi i kommunerna som är beroende av att Länsstyrelsen hanterar detta på ett mer skyndsamt sätt än man gör idag ser fram emot att Länsstyrelsen nu lever upp till vad Maria Wassén nu lovar.

Kommentera