Socialdemokraterna presenterar skattechock för unga på arbetsmarknaden

Idag presenterade Socialdemokraterna delar av innehållet i sin ekonomiska vårmotion. Förslagen kombinerar stora skattehöjningar på att anställa unga med oklara besked om hur Sverige ska möta viktiga samhällsutmaningar. Dessutom väljer man att bortse från regeringens politik för att minska avståndet mellan utbildning och jobb.
Totalt vill Socialdemokraterna höja skatten på att anställa unga med 16 miljarder kronor. Det innebär höjda trösklar in på arbetsmarknaden och att färre unga människor får möjlighet till egen försörjning. Beräkningar visar att den socialdemokratiska ungdomsskatten hotar 14 000 jobb.
Socialdemokraterna är dessutom otydliga kring vad man vill använda pengarna till. Av de två miljarder i så kallade satsningar som presenterades idag består ca 1 miljard av ökade bidrag i olika former och resten av oklara utbildningsinsatser. Det är svårt att beskriva ett paket med 16 miljarder i höjda skatter på att anställa unga som en satsning på jobben.
Socialdemokraternas så kallade utbildningskontrakt motsvaras redan idag av Alliansens satsning på att den som är under 25 år och saknar gymnasieutbildning kan ta del av en studiemotiverande insats på Folkhögskolan.

Kommentera