Fortsatt stark ekonomi i Öckerö kommun

Kvartalsrapporten per den sista mars visar på en fortsatt stark ekonomin för kommunen. 2009 drabbades vi av den värsta konjunkturnedgången i modern tid. För att möta detta budgeterades ett underskott på 25 mnkr vilket vi var beredda att ta av det kapital som vi byggt upp sedan tidigare. Tack vare bra budgetdiciplin samt att konjunkturen vände fortare än väntat klarade vi både 2010 och 2011 utan att behöva använda våra reserver.

För 2012 har vi ett budgeterat underskott på 6 mnkr. Prognosen för året pekar nu på ett överskott på 6 mnkr. En del av detta beror på att våra skatteintäkter ökar mer än beräknat men vi har också fortsatt en bra kontroll på vår ekonomi.

För kommunen är det viktigt att vi har en budget i balans och att vi skapar oss reserver för framtiden. Att samla i ladorna för svårare tider blir än viktigare nu när det är mycket snabbare skiftningar i ekonomierna än vad det har varit. I det avseendet står sig Öckerö kommun väl. Vi har ekonomi att klara av dessa förändringar och prognosen tyder på att vi fortsatt står oss väl mot framtida utmaningar.

2 kommentarer för “Fortsatt stark ekonomi i Öckerö kommun

 1. Det har varit en utredning som tittat just på just det som Du skriver om men slutsatsen är att man inte skall ändra på något. Ditt påstående om att det fattats ett beslut om något annat är alltså inte korrekt.

 2. Gratulerar , alla arbetande Öckeröbor – som ska betala
  alla kommunens kostnaden ! Men då hoppas jag att Du hjälper oss Björköbor med att upphäva ett tokigt beslut
  som innebär att alla Björköbor fr o m den 20 maj får vänta
  minst en timme innan någon från hemtjänsten skall anlända
  pr färja på natten från Hönö. Tro mig eller inte men ett sådant beslut har fattats inom socialförvaltningen – d v s
  man centraliserar hemtjänsten nattetid till Hönö.
  Hur tänker de människor som kan hitta på något så verklighets-
  främmande – dom kan inte ha någon som helst erfarenhet av
  behandling av människor och ingen empati. Jag skickar en
  kopia till Mia också så kan Ni väl söka en lösning.

Kommentera