Möte med Kommunstyrelsen

På gårdagens möte med Kommunstyrelsen fick vi delårsprognosen per mars 2012. Budgeterade resultatet är drygt – 6 mnkr men prognosen pekar på att vi hamnar på ett positivt resultat med drygt 6 mnkr. Till en del beror det på ökade skatteintäkter vilket i sin tur beror på att antalet arbetade timmar ökar. Öckerö kommun har dessutom bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna vilket också gynnar oss.

Prognosen pekar också på att alla nämnder utom Barn- och utbildning kommer att hålla sig inom sina ramar. När det gäller Barn- och utbildning så beror den visade prognosen på drygt – 5 mnkr mer på ett osäkert prognosarbete än på ett realistiskt utfall. Redan en månad senare är det prognostiserade underskottet mer än halverat.

Att nämnderna håller sina budgetar, och att man också har prognoser som visar på detta, är av yttersta vikt för det politiska arbetet. Om man befarar stora underskott måste åtgärder sättas in vilket kan vara helt onödigt om prognosen inte baserats på ett korrekt underlag.

Vi tog också beslut, efter initiativ från Öckeröalliansen, om att tillföra ytterligare sex feriearbetande ungdomar under sommarlovet. Dessa skall användas till att städa upp i kommunen. Dels får vi en renare kommun, vilket gynnar vår besöksnäring, men dessutom åskådliggörs det för dessa ungdomar omfattningen av nedskräpningen vilken faktiskt är som värst runt Brattebergsskolan.

6 kommentarer för “Möte med Kommunstyrelsen

 1. Känns lite som det är favoriter i repris men jag skall svara på Dina frågor igen.

  Jag har inte ifrågasatt Dina sifferuppgifter itutar det är Dina slutsatser hur man kan byta det ena mot det andra som jag är mycket tveksam till. Du har alldeles rätt i att man inte schablonmässigt skall tillsätta ny chef när någon slutar. Jag kan glädja Dig med ett flertal exempel från vår kommun där vi agerat precis så. Vi tittar hela tiden över administrationen eftersom den har en benägenhet att växa om man inte ler den tillbaka.

  Senast i år gjorde vi en omorganisation på Samhällsbyggnad där just detta hade skett och det blev för mycket hövdingar och för lite indianer. Det finns också fler liknande exempel i andra förvaltningar.

 2. Alla mina uppgifter finns i statistisk årsbok fast jag har
  jämnat ut siffrorna. Jag ber om ursäkt om jag blandat in
  statliga angelägenheter när det gäller kommunala men jag är bara en gräsrot som kan vara lite flummig.
  Men när jag ser siffror på 6000000 i en räkenskapsredovisning kan jag inte låta bli att reagera.
  Det är ju kostnader för bara sex mellanchefer plus tidigare, nu pensionerade, som någon måste betala skatt
  för och då tänker jag på de 2000 människor i Öckerö som
  haft mycket låga inkomster t ex därför att dom fostrat
  barn istället för att lönearbeta. För dem är varje bortslösad krona en stor summa om dom har mindre än
  10000 i månaden att leva på. När dom kommer i kontakt med
  en som tjänar tio gånger så mycket och som ska avlönas med
  skattepengar som dom själve får avstå från måste dom ju kunna få fråga sig huruvida den här tjänstemannen gör
  nytta för pengarna han tjänar eller oom han bara sitter på sin stjärt därför att någon har skapat en chefstjänst för
  många år sedan.
  Det enklaste vore ju att inte genast tillsätta någon ny
  chef när någon går i pension och sen utvärdera huruvida
  behovet av ny chef är tillräckligt starkt.
  Så gör man i näringslivet i framgångsrika företag så
  varför skulle Öckerö Kommun vara sämre

 3. Realismen i budgeten ligger inte i varifrån man får pengarna från utan om det finns en möjlighet att utföra den kommunala servicen med budgeten som grund. Vi har som sagt haft den här diskussionen tidigare och jag vet att vi arbetar med att minska administrationen till förmån för effektiviteten i verksamheten. Om man generellt påstår att det finns en stor onödig byråkrati är man inte sanningsenlig. Jag tar dock emot, vilket jag bett Dig om tidigare, konkreta tips för hur man skall minska administrationen där man även fortsättningsvis har en bra ledning och styrning över

  Dina övriga beräkningar med mellanchefer, moms och kapitalskatter saknar den realism som Du eftersöker varför jag inte kommenterar det.

 4. Nej det är inte realistiskt för en kommunal tjänsteman,
  beroende på att de pengar man förvaltar har man fått gratis
  av medborgarna, utan ansträngning. Skatteverk, kronofogde och polis är tillsatta för att driva in mesta möjliga summa
  pengar från medborgarna. Pengar som sedan skall användas till medborgarnas servicebehov eller till att försörja ett visst antal tjänstemän vars enda uppgift är att krångla till ärenden så att mesta möjliga byråkrati uppstår med följd att fler tjänstemän erfordras.
  Men vad har skattebetalarna för nytta av detta, skatterna har nått smärtgränsen för 30 år sedan och ser inte ut att
  kunna minska. Jag läste en rapport frå ett sjukhus. Deras
  tyngsta utgiftspost är moms som har tillkommit uppe på alla andra skatter. Momsen skulle ersätta inkomstskatt när den kom d v s skatten på arbete skulle minska med den summa som momsen drar in ca 400 000 000 000 pr år. Istället fick staten betala 100 000 000 000 pr år för att ha kvar kapitalskatten som går med underskott och så går 100 000 000 000 till alla mellanchefer som tillsatts varje år och
  som bara växer i antal. Och antalet arbetslösa växer som en följd av detta.

 5. Självklart är budgeten tagen med realistiska siffror annars vore det lite märkligt. Sedan är alltid en budget en kvalificerad gissning och det är mycket som händer under ett år som skall hanteras.

  När det gäller Ditt resonemang om mellanchefer så har jag bemött detta tidigare. Det är inte så lätt att man enbart byter ut alla mellanchefern mot undersköterskor eller motsvarande. Man skall inte ha fler chefer än vad som är nödvändigt men att tro att man bara kan avskaffa ett chefsled är inte realistiskt.

 6. Att nämnderna håller sina budgetar är bra – om budgeten är beräknad med realistiska siffror och hänsyn har tagits om
  att få bästa möjliga service för kommuninnevånarna. .
  Inom socialförvaltningen har man tydligen gjort tvärt om.
  Där har man tillsatt två mellanchefer där det bara behövs en enda och istället överväger man att dra in på praktiskt
  arbetande personal. En enda mellanchefsbefattning kostar en million kronor om året om man räknar med pensionsavgångar
  som kommunen skjuter upp kostnaderna för. Det betyder att
  man istället har tre praktiskt arbetande människor som går
  arbetslösa istället och som också måste försörjas.
  Kommunalskatten kan inte räcka till allt det är ett val –
  det är Du medveten om eftersom Du är Moderat.
  Frågan är väl vad alla dessa frmtio mellancheferna gör som
  har kommit till under de senaste femtio åren i Öckerö
  Arbeten kan man alltid hitta på men får man bättre eller
  sämre service för innevånarna med större antal chefer.
  Du skrev för en tid sedan att en chefspost dragits in.
  Det är sådant väljarna vill höra för de flesta kan räkna ut och sett hur politiker i många år skaffat reträttplatser för sig själva utan hänsyn till behovet och utan någon utvärdering av behovet
  Det här är upphovet och orsaken till Europas kris just nu.
  Grekerna har erkänt det och alla spanjorer pratar om det

Kommentera