Rapport från West Swedens årsstämma

West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner med uppgift att stödja och stimulera den lokala och regionala utveckling i Västsverige, framförallt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär.

Det har varit en hel del turbulens kring West Sweden den senaste tiden. Affärer med dåvarande vd:s löner och förmåner, representation m.m. har inneburit att hela verksamhetens verksamhet har ifrågasatts. På dagens årsstämma förelåg därför ett förslag från styrelsen att ge styrelsen i uppdrag att utreda framtida inriktning, organisation och finansiering.

Till mångas stora förvåning lade ombudet för Västra Götalandsregionen på sittande möte ett eget yrkande att avveckla West Sweden. Förslaget väckte minst sagt en stor irritation bland oss övriga ombud. Minst sagt förvånande att vår region lägger ett sådant förslag utan att på något sätt förankra detta i sina kommuner. Västra Götalandsregionen har tydligen en hemlösa att göra hur man skall agera i frågor som denna om man även fortsättningsvis skall kunna alla sig kommunernas region.

Att förslaget från Västra Götalandsregionen var överilat bekräftades inte minst att man under diskussionen tog tillbaka sitt yrkande.

Kommentera