Moderat budget i Västra GötalandsregionenPolitikPolitik

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att yrka en skattehöjning på 25 öre. I debatten har man sagt att detta behövs för att sjukvården saknar pengar. Det som är märkligt då är att man satsar mycket av dessa nya pengar på kollektivtrafiken istället. Argumentation och verkställighet hänger alltså inte ihop.

I det moderata budgetförslaget finns ingen skattehöjning. Trots detta så ger vi mer till sjukvården på alla punkter. Alla sjukhus, tandvård och andra områden inom sjukvården får mer pengar till direkt vård än vad som finns i S, V och MP-förslaget.

3 kommentarer för “Moderat budget i Västra GötalandsregionenPolitikPolitik

  1. Västtrafik sköts av socialdemokrater som i sin tur har tillsatt något hundratal mellanchefer – avdankade politiker utan kunskap om det område de är tillsatta att chefa över – där har vi problemet i regionen. Skyll inte detta på moderaterna – det är visserligen smart – men djupt omoraliskt – manipulation av skattemedel till förmån för
    en politisk åskådning som säger sig vara arbetarvänlig men
    som styrs av egoistiska parasiter. Det var många år sedan sossarna tog hand om dom lägre klassernas intresse – utan
    har blivit ett parti för de mest makthungriga intressena som finns – jag har levt som socialist halva livet men lämnat den linjen för länge sen eftersom den idiologin bara skapar en ny överklass typ ombudsmän och maffia

  2. Har inga problem med attest satsas mer pengar på kollektivtrafiken, speciellt i vår kommun. Det märkligara att Ni sagt att det behövs mer pengar till sjukvården men att Ni inte satsar dem där. Faktum är att moderaternas budget innehåller mer pengar till sjukvården än Er, utan skattehöjning.

  3. Samtidigt räknar vi med att västtrafik skall satsa på utökad trafik i vår kommun. Men det blir ju tydlig signal till väljarna, moderat klimatpolitik är vackra ord

Kommentera