Arbetslöshetsstatistik

Våra meningsmotståndare hävdar att vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi menar att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bland inrikesfödda mellan 25-54 år är arbetslösheten 3,4 procent. Motsvarande siffror för unga, väl medvetna om att det måttet innehåller en stor grupp heltidsstuderande, är 25,5 procent och för utrikesfödda mellan 25-54 år 14,8 procent.

Det är bara om man förmår se de strukturella problemen som man kan föra en politik som möter dessa utmaningar. Vi har genomfört viktiga reformer vilket bidragit till att sysselsättningen ökat i dessa grupper, men ytterligare åtgärder måste till. För oss handlar det bland annat om att sänka trösklarna och ytterligare utbildningsinsatser.

Vid Sverigemötet i mars pratade Anders Borg om hur Moderaterna ser på arbetsmarknaden samt pekade ut ett par områden där vi måste göra fler insatser för att komma till rätta med de strukturella problemen.

Statistik:
Total arbetslöshet (15-74)
I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 7,7 procent. Bland utrikes födda 15,9 procent.

– Inrikes födda “mitt i livet” (25-54)
I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 3,4 procent.

– Utrikes födda “mitt i livet” (25-54)
I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 14,8 procent.

– Ungdomar (15-24)
I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 25,5 procent.

En kommentar för “Arbetslöshetsstatistik

Kommentera