Fortsatt låg arbetslöshet i Öckerö kommun

Arbetslösheten är också fortsättningsvis låg i vår kommun. Den senaste månaden har den sjunkit med 0,2 % till 3,6 %. Även ungdomsarbetslösheten har minskat ner till 9,0 % arbetslöshet. I de siffrorna finns också med heltidsstuderande ungdomar som söker extraarbete. Generellt sett kan man säga att hälften av de arbetslösa ungdomarna i statistiken också är heltidsstuderande.

Som vanligt ligger Öckerö kommun bilande de kommer i regionen som har lägst arbetslöshet.

4 kommentarer för “Fortsatt låg arbetslöshet i Öckerö kommun

  1. I detta fallet är det inte kommunen som har ansvaret utan staten via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har sedan ett par år valt att inte ha en avdelning på Öckerö utan anser att det räcker med Hisingen även för detta. Kontentan är att vi inte skjuter ifrån oss ansvaret eftersom det inte är vi som har det däremot har vi försökt utan framgång att få Arbetsförmedlingen att ha kvar sina i vårt kommunhus.

  2. Ni bryr er inget om dem långtidsarbetslösa. De finns ju inte här på ön, de är inskriven på Arb.förmedlingen Hisingen, och därmed borta ifrån Kommunen.
    Och eftersom man är inskriven vid Hisingen, då får man också en FAS 3 plats i Göteborg kommun (och inte i Öckerö); .. lätt att skjuter ifrån sig ansvaret och arbetslösa, som ej kan försvara sig!
    Och så är det lätt att säga, att Öckerö har den lägsta arbetslösheten.

Kommentera