Möte med kommunstyrelsen

Vi hade ett antal föredragningar på mötet. först ut var en trafikutredning centrala Öckerö. Det handlar om hur trafiken skall hanteras i den nya detaljpalnen. Inte en helt lätt fråga, speciellt med tanke på att hela hamnplanen måste höjas med dryga 2,5 meter med anledning av Länsstyrelsens direktiv om höjda vattennivåer. Samtidigt med detta ser vi occkså över möjligheten att göra en cirkulationsplats vid Öckerö färjeläge och bygga en gång- och cykelväg mellan Öckerö centrum och färjeläget.

Nästa föredragning handlade om den nya Återvinningsstationen som enligt utredningen skall heta Öckerö kretsloppspark. Förslaget är att den skall ligga mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen. Jämfört med det ursrungliga förslaget för ett år sedan är storleken nästan halverad och stor vikt läggs också vid exteriören. I utredningen ligger också förslag om 14-dagarshämtning samt sortera matavfallet.

Vi fick också en redogörelse för Dialog Nordöarna där vi varit runt på alla öar och tagit in synpunkter om framförallt en förbindelse mella Hyppeln och Rörö men också allmänt om hur vi skall kunna utveckla dessa öar.

Samtliga dessa tre frågor remitteras till partigrupperna och tas upp igen på första mötet med kommunstyrelsen efter sommaren.

Vi föreslår också Kommunfullmäktige att anta Öckeröalliansens budgetförslag. Närmare beskriving av detta återkommer vi till. den stora överraskningen var väl att Socialdemokraterna på första gången på tio år inte föreslår någon skattehöjning.

Kommentera