Busskörfältet mellan Hjuvik och Gossbydal

Diskussionen om ett busskörfält mellan Hjuvik och Gossbydal har nu pågått ett tag. Upprinnelsen kommer ifrån tidigt 2000-tal då dåvarande Vägverket ville bygga ut med ytterligare en bilfil. Från Göteborg och Öckerös kommuner var vi då helt överens om att vi istället ville främja kollektivtrafiken genom att bygga ett busskörfält. Detta var dock inte helt utan motstånd från Vägverket.

Nu finns pengar i Västsvenska paketet för att förverkliga detta. Eftersom projekt av detta slag inte görs utan påverkan uppkommen givetvis diskussionen om man kan göra på något annat sätt. Öckerö kommun har i vårt remissvar sagt att vi inte har något att erinra mot förslaget. Detta säger vi därför att vi är nöjda med att förutsättningarna för att åka kollektivt förbättras men vi anser inte att vi kan eller ska ha synpunkter på var busskörfältet skall dras fram eftersom det är i en annan kommun.

Frågan om bro kommer givetvis också upp som ett alternativ. För mig är dock denna fråga ett avslutat kapitel eftersom Trafikverket lagt ner utredningen. Öckerö kommun yttrade sig mot bro i remissvaret till Göteborgsregionen år 2005 som sammanställde svaren från Göteborg och Öckerös kommuner.Eftersom Göteborgs kommun valde att inte yttra sig i själva brofrågan valde dåvarande Vägverket att ta hänsyn till vårt remissyttrande.

Många frågar om man inte kan riva upp detta beslut. Som jag sagt vid ett flertal tillfällen så är frågan avslutad för Öckerö kommuns räkning i.o.m. Vårt beslut i Kommunfullmäktige som baserade sig på två folkomröstningar. Däremot kommer vi givetvis att svara på eventuella remisser i frågan. Ett ändrat ställningstagande i frågan är dock endast möjligt om förutsättningarna förändrats. I dagsläget har jag hittills inte sett något argument eller några fakta som visar detta.

En kommentar för “Busskörfältet mellan Hjuvik och Gossbydal

  1. En Fotöbo satt i ett hörn
    och hörde debatten om Öckeröbro
    Han sa – är Du tveksam Öckeröbo
    så fråga någon från Tjörn

    En sann historia från tiden när Tjörnbron rasade

Kommentera