Bygga på höjden eller i naturen

Nu tar vi fram ett antal detaljplaner runt omkring i kommunen. Först ut var Nästås där det är tänkt att vi kan ha vårt nästa särskilda boende (äldreboende) kombinerat med exv. + 60-boende. På gång är också Heinövallen med Boviera som har ett fyrtiotal bostadsrätter. I planen ingår också två s.k. punkthus med lägenheter samt ett antal tomter för villor.

Snart kommer också Sandlycketomten att bebyggas, antagligen med ägarrättslägenheter och hyresrätter.

För att få plats i vår kommun, som är en av de minsta till ytan i Sverige, måste vi bygga högre än de två våningar som vi byggt hittills. Det finns säkert åsikter om detta men alternativet till att börja bygga på höjden är att vi måste ta fler obebyggda områden i anspråk exv. grön- och naturområden.
Givetvis skall de högre husen byggas där de inte stör mer än nödvändigt. Exv. på Sandlycketomten är det enbart avsett för två våningar.

Kommentera