Priserna höjs i kollektivtrafiken

Den politiska ledningen i regionen bestående av S, MP och V har föreslagit att taxorna inom Västtrafik skall höjas med 3 % fr.o.m. den 1 oktober i år. Anledningen anges vara de ökade bränslepriserna samt att resandet ökat mer än beräknat vilket också gör att mer skattemedel måste skjutas till.

I budgetdebatten i höstas ställde oppositionen just den frågan om man hade anslagit tillräckligt med pengar till Västtrafik. Att man inte kan förutse att bränslekostnaderna ökar mer än beräknat förstår vi men vi skall också ha i åminnelse att det inte var så länge sedan som samma ledning inte ville höja taxorna alls eftersom man ansåg att detta inte behövdes.

En velighet med taxorna och plötsliga inhopp där man mitt i budgetåret måste höja minskar ytterligare trovärdigheten för Västtrafik och det är det sista man behöver just nu.

2 kommentarer för “Priserna höjs i kollektivtrafiken

 1. Hej Lilian!
  Som vi lovade på ett möte med Er så kommer Ni att ha samma kostnad nu som Ni hade tidigare. Hur detta skall ske kommer Ni att informeras om av vår enhetschef Mikael Johannesen. Vi kommer dessutom att ordna så att betalningarna för varje resa faktureras månadsvis.

 2. Hej
  Jag har en dotter Karin 28 år funktionshindrad med en måttlig utvecklingstörning med autism.
  Karin har haft arbetsresor under flera år till Dagcenter vid Hönö klova.
  Nu vid förändringen har kostnaden för färdtjänsten blivit tre gånger dyrare.
  Har haft kontakt med Tore Esklisson och några fler anhöriga i liknande läge.
  Vet att Tore har haft samtal med er politiker.
  Min fråga är
  Hur tänker ni framöver?

  Hoppas på svar
  MVH Lilian Hultsbo Falk

Kommentera