Öckeröalliansens budgetförslag för 2013

Öckeröalliansen lägger nu fram sin elfte budget för ett verksamhetsår. Vi har visat att vi klarar av att leverera bra verksamhet både under goda och mindre goda omständigheter. Under dessa år har vi också hittills haft ett budgetresultat i balans och dessutom med överskott som gjort att vi står oss starkare i sämre tider. Detta visar sig inte minst genom brukarundersökningar samt andra oberoende undersökningar av bl.a. Svensk Näringsliv där Öckerö kommun oftast ligger högt i rankningen.

Vårt budgetförslag för år 2013 innehåller satsningar inom framförallt skolan men också andra områden får ta del av satsningarna. Samtliga verksamheter får uppräkning av sin verksamhetsram med 2 %, vilket är det mått som SKL tror att kostnadsökningen på löner och verksamheter inom kommunerna kommer att vara under år 2013. För 2013 har vi inte med något effektiviseringskrav i vår budget. Arbetet med att ständigt effektivisera verksamheterna är ett kontinuerligt arbete som vi är beroende av för att klara framtida kostnadsökningen. För år 2013 har vi dock valt att inte räkna med dessa i vår budget.

En satsning görs på att förbättra IT-tillgängligheten i skolan. Detta skall ses som ett avstamp där skolan just nu utreder hur dessa pengar bäst skall användas.
Fotö skola har sedan ett tag varit i behov av en rejäl översyn varför vi nu anslår pengar till renovering och ombyggnation.
I valet lovade vi att minska förskolegrupperna. Därför gör vi även där en satsning för att uppfylla detta vallöfte. Det behövs också ytterligare en förskoleavdelning på Björkö som vi också finansierar.
Inom det sociala området satsar vi på en blockutbildning för personalen.

Med denna budget får vi ett ansvarsfullt , trovärdigt och hållbart dokument att styra kommunen med under nästa år. Vi infriar också löften som vi har utlovat och vi är nu på god väg att uppfylla våra övergripande mål.

Kommentera