Fortsatt sjunkande arbetslöshet i Öckerö kommunPolitikPolitik

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Öckerö kommun. Från 3,7 till 3,4 % vilket innebär att vi har den näst lägsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker rejält. Från 11 till 7,4 % vilket också är näst lägst i Västra Götalandsregionen.

Kommentera