LUPP-utredningen

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en utredning där högstadieungdomar i Öckerö kommun har fått svara på frågor om hur de trivs och mår i skolan och på fritiden presentades på dagens möte med arbetsutskottet.

Ungdomar i Öckerö kommun mår ungefär som rikssnittet. Tjejer upplever sig vara mer sjuka ha olika psykiska och fysiska besvär än vad killarna har. Detta är överensstämmande med hur det är i resten av landet.

Färre ungdomar i kommunen röker, snusar och använder alkohol. Föräldrarna är mindre tillåtande också vilket väl stämmer överens med vad vi arbetar med.

När det gäller skolan så är det stora skillnader mellan Betel och Bratteberg. När det gäller frågorna bra stämning i skolan, elever och lärare bemöter varandra med respekt, skolan agerar om en elev mobbar en elev och skolan agerar om en lärare kränker en elev så är det i snitt dubbelt så många på Betel som svarar att det stämmer mycket bra. Även jämfört med Tjörns högstadier så är Bratteberg sämre.

Detta är ett av skälen till att vi nu vill ha två högstadier i kommunen. Att ha olika skolor med liknande förutsättningar och göra jämförelser är ett bra sätt att föra förbättringsarbetet framåt.

Fler ungdomar i vår kommun arbetar extra samt har ett sommarjobb. De skaffar sig på så sätt en större arbetslivserfarenhet vilket de kommer att ha nytta av längre fram i livet.

När det gäller politik och samhälle så vill ungdomarna i vår kommun vara med och påverka i högre utsträckning än rikssnittet. Hälften vill påverka och en tredjedel vill träffa beslutsfattare och majoriteten tycker att det är viktigt att man träffar beslutsfattare.

Ungdomarna i Öckerö kommun har en mer positiv framtidssyn än rikssnittet. Färre läser dock vidare till högre studier än rikssnittet.

Kommentera