Möte med arbetsutskottet

Det mest märkliga med dagens möte var att Socialdemokraterna inte var representerade. Detta på ett möte som innehöll en mängd olika information om kommande ärenden samt ett anta beslut.

Bl.a. fick vi information om ett kommande samarbetsprojekt med sex andra västsvenska kommuner där vi främst kommer att försöka hitta gemensamma lösningar på olika verksamheter som gör att vi kan bli lite effektivare.

Öbo fick markanvisningen på Sandlycketomten på Hönö. Där skall det byggas ett tjugotal lägenheter varav ett flertal kommer att vara hyresrätter.

Vi fick också en ekonomisk rapport per maj. Enligt prognosen kommer vi att ha ett överskott på 13 mnkr. Då är 10 mnkr av dem en återbetalning på försäkringspremier. Även utan detta kommer vi att ha närmare en nollresultat.

2 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

  1. Mitt svar till Dig var att vi måste ha dialogen om olika åtgärder på Hyppeln och hur det skall skötas med representanter för Hyppeln. I det avseendet är Hyppelns öråd de lämpligaste för att inte hamna i ständiga diskussioner om olika önskemål från olika boenden som inte alltid tycker lika. Ditt språk i Ditt svar säger väl det mesta om svårigheten att hantera Dina krav.

    Du fick också ett svar från verksamhetschefen att man i dagarna hade planerat att just grusa vägarna men detta nämner Du inte av någon anledning.

  2. Så jävl klent Arne å svara mej så illa på mitt mejl jag va snäll men inte längre ligger man 13miljoner + å inte kan satsa 5000kr på lilla Höppel till grus! Lilla Arne de va du som började med ditt nedlåtande svar som nu läggs ut på FB en sak ska du veta De Är Jag Som Är Chef Här Ute. Ps som vanligt kommer ni att kunna läsa om er snart i lokalbladet där vi öbor kommer att hylla er

Kommentera