Namninsamling om Öckerö Taxi

I senaste numret av TorslandaTidning är det en insändare som tackar Öckerö taxi för de åren som de bedrivit sin verksamhet i vår kommun. Dessa rader kan jag också skriva under på. Däremot står det i insändaren att vi inte reagerat på den namninsamling som gjordes, att det skulle bero på likgiltihghet.

Fakta är att Kommunstyrelsen hade uppe namninsamlingen på sitt möte den 8 maj. Beslutet delgavs samma person som överlämnade namninsamlingen till kommunen. Hur denna person sedan har informerat om detta har jag ingen uppgift om men för de som är intresserade så bifogas den tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet att inte ompröva upphandlingen.

Namninsamling om Öckerö Taxi

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen

Upprättad tjänsteskrivelse skall utgöra svar med anledning av inlämnade insamlingslistor benämnda Bevara Taxi Öckerö.

Sammanfattning
Namninsamling innehållande 3 300 namnunderskrifter har överlämnats till kommunen. Det anförs att undertecknarna vill att Öckerö kommunfullmäktige hörsammar och stödjer kommunens invånare/väljare genom att se över grunderna för upphandlingen samt prioritera användarvänlighet och servicegrad, arbetstill-fällen och företagandet i vår kommun. Därutöver finns ett antal ytterligare förtecknade frågeställningar.

Ärende
En upphandling av färdtjänstresor är av den omfattningen att den måste genom-
föras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Beslut om att, i likhet med flera kommuner runt Göteborg, deltaga i Västtrafiks upphandling, fattades 2011-03-01,
§ 75, av samhällsbyggnadsnämnden, som då ansvarade för dessa frågor.

Överväganden
Upphandlingen är genomförd i enlighet med lagkraven och uppdraget ha tilldelats den anbudsgivare, som avgivit det bästa anbudet. De i namninsamlingen framförda synpunkterna, går ej att väga in i en formell anordnad upphandling, varför kommunen anser att någon omprövning av upphandlingen ej kan ske.

2 kommentarer för “Namninsamling om Öckerö Taxi

 1. För övrigt… har ärendet behandlats fel.
  Lag 2007:1091 om offentlig upphandling gäller inte för transporttjänster så en skicklig jurist skulle när som helst kunna annullera alla sådana avtal om viljan hos någon skulle finnas. Men folk klagar tydligen hellre i efterhand än att ta reda på fakta i tid och påverka resultatet

 2. Jag kan tala om en glädjande nyhet för den som är intresserad.
  Det är bara AKTIEBOLAGET ÖCKERÖ TAXI som är nerlagt.
  Människorna finns kvar och bilarna och efter vad jag vet
  kan vem som helst ansluta sig till Taxi Göteborg av dessa.
  Att ett Aktiebolag försvinner är ingen förlust för kommunen.
  Tvärtom. Vinsten i ett aktiebolag beskattes av staten eller
  hamnar i något annat land som ränteinkomst eller liknande
  medan däremot all vinst från en enskild firma oavkortat går
  tillbaka till kommunen i form av kommunalskatt.
  Så det är ingen katastrof som Carman gör gällande.

Kommentera