Informationsmöte om busskörfält

I onsdags var jag på ett välbesökt möte på Vingen i Torslanda tillsammans med politiker från Göteborg, Trafikverket, Västtrafik samt ett par hundra medborgare företrädesvis från Hjuviksområdet. Diskussionen/informationen handlade om den planerande busskörfilen utefter 155:an/Hjuviksvägen. Diskussionen var överlag bra även om det fanns ett par som hade svårt att respektera hur ordet fördelades mellan de mötesdeltagarna.

Diskussionen handlade mest om varför man bygger ett busskörfält när detta ändå inte är någon framtida hållbar lösning. Alternativa förslag framlades också. Flera av dem, som att bygga ett nytt färjeläge i Hästevik eller att dra busskörfältet på en ny Hästeviksväg, är redan utredda och konstaterade att de är sämre ur flera avseenden. Ett nytt förslag fanns att låta färjorna gå till Arendal istället och trafikera med personfärja till Lilla Varholmen. Även om det finns uppenbara nackdelar med detta förslag, som exv. ekonomiska, tog göteborgspolitikerna åt sig detta och skulle titta vidare på det. Även icke konstruktiva förslag fanns såsom att begränsa färjetrafiken och på så sätt tvinga öckeröborna att ta bussen.

Min ståndpunkt i denna fråga är att vi från Öckerö kommun vill ha en fungerande trafik från och till vår kommun där vi gärna ser att kollektivtrafiken prioriteras. Hur detta skall ske och var en ev. busskörfältet skall dras har vi inga direkta åsikter om. Givetvis är vi inte intresserade av att utsättas för några begränsningar precis som hjuviksborna säkert inte själva vill ha detta utefter 155:an.

Nu börjar den politiska mötesaktiviteten att avta varför detsamma också kommer att ske med mina blogginlägg. Troligen kommer jag dock inte helt att kunna avhålla mig från att ge vissa kommentarer om det politiska läget.

Under sommaren kommer T/S Gunilla att ligga i Hönö Klåva under hamnfestivalen den 16 – 20 juli. Det kommer då att finnas möjligheter att gå ombord och titta på fartyget. Passa på och se en av kommunens verksamheter som vi kan vara stolta över.

I övrigt vill jag tillönska Er alla en trevlig sommar och en avkopplande sommar så att Ni med förnyade krafter kan ta Er an Era uppgifter efter sommaren.

Kommentera