Möte med arbetsutskottet

Vi beslutade att göra ett planprogram över Rörö. Idag är det en stor del som saknar detaljplan och detta är första steget. I nästa steg kan vi då också göra detaljprogram över nya områden.

Vi avsatte pengar för det räcke som nu efter sommaren kommer att sättas upp i kurvan på Hönövägen mot bron till Hönö. Räcket kommer också att vara anpassat optimalt för motorcyklar.

Samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att utreda både parkeringsfrågan samt trafiken i Hönö Klåva. Andemeningen är att det skall vara tretimmarsparkering i hela området samt att vi skall se över ett bättre trafikflöde genom att enkelrikta Klåva hamnväg. Utredningen kommer att presenteras för Kommunstyrelsen innan beslut tas.

I övrigt kan rapporteras att T/S Gunilla avseglar idag med sina elever. Varvsbesöket blev bra och en hel del underhållsarbeteb gjordes. Dessutom var de två besöken på Klåva hamnfestival och Kuturkalaset lyckade.

Kommentera