Tankar om folkomröstning om trängselskatten

Nu höjs rösterna för att det skall vara en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. GT ser detta som sin uppgift och driver en stor kampanj om detta. Frågan handlar om demokrati säger man. Folket skall få säga sitt om trängselskatten skall införas eller inte.

Jag har personligen inga problem med demokratin eller med demokratiska beslut som tas. Frågan om att folkomrösta i enskilda frågor är dock inte så enkel som GT vill göra gällande. Att ställa frågan om trängselskatten skall införas eller inte kommer antagligen att få ett förutsägbarhet svar. Samma svar får man om man frågar om skatten skall höjas, momsen skall höjas, bensinskatten skall höjas eller om man frågar om man vill att andra avgifter skall införas eller höjas.

Frågan handlar om vad man får för trängselskattens intäkter. Jag tror att ett flertal människor inser att biltrafiken inte kan öka i samma takt som den gör nu utan att det måste till en omställning. Det handlar om att satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken. Fler tåg, fler bussar dvs. en bättre kollektivtrafik som gör att många fler kan utnyttja den.

Detta kan bli möjligt genom att staten nu är med och medfinansierar utbyggnaden som sammanlagt kostar över 30 mdr kronor. Tackar vi nej till medfinansieringen, vilken ju redan faktiskt är beslutad om, så blir det heller ingen utbyggnad av kollektivtrafiken som vi sedan länge varit överens om. Det handlar om att till år 2025 fördubbla antalet kollektivtrafikresor.

Min uppfattning är att människor sedan länge faktiskt vill ha denna utvecklingen av kollektivtrafiken. Frågan är då egentligen hur den skall finansieras. Politiken har valt att låta den finansieras av bilismen, vilket jag anser är ett bra sätt att kombinera detta med att försöka att minska biltrafiken. Ingen kommer frivilligt att säga att man är villig att betala utan alla vill ha något men ingen vill betala. Frågan som möjligtvis då återstår är då vem som skall betala. Problemet är väl om GT hade valt att ställa den frågan så hade man givetvis inte sålt lika många lösnummer.

En kommentar för “Tankar om folkomröstning om trängselskatten

 1. Du har rätt i sak. GP är som vanligt ute något år för sent
  för attt inte stöta sig med beslutsfattarna. En ny skatt
  tillkommer uppepå de hundra som redan finns och skapar en ny skatt till för att finansiera alla onödiga skatter som
  egentligen inte är en inkomst för staten utan en kostnad när
  man räknar in alla faktorer som skatten skapar. Se på kapitalskatten som är ren förlust för staten på runt
  hundra miljarder om året plus några till som går med förlust.
  Är det därför som vi 1912 hade råd att bygga nya järnvägar
  medan vi 2012 inte har råd att underhålla dem ?
  Trängselskatten i Göteborg har redan kostat över
  niohundra millioner och än har inte en krona kommit in.

Kommentera