Bostadstillägget till ogifta pensionärer förstärks ytterligare i höstens budget

Regeringen gör en riktad satsning på ogifta pensionärer med låga inkomster. Bostadstillägget förstärks för ogifta pensionärer med ytterligare 170 kronor, som en del av höstens budgetsatsning för 2013.
Regeringen höjde bostadstillägget för alla pensionärer 2012 med 170 kronor i månaden. Bland alla pensionärer är de ogifta pensionärerna den gruppen med de minsta ekonomiska marginalerna. För att ytterligare bidra till att minska andelen pensionärer med låg ekonomisk standard föreslår därför regeringen i höstens budget att höja bostadstillägget för de ogifta pensionärerna med ytterligare 170 kronor. Det innebär att ogifta pensionärer får sammanlagt 340 kronor mer i månaden.
Detta berör cirka 232 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg.
Förändringen kommer att kosta cirka 430 miljoner kronor per år. Det nya beloppet träder i kraft den 1 januari 2013.

En kommentar för “Bostadstillägget till ogifta pensionärer förstärks ytterligare i höstens budget

 1. Det är ju bra – men fortfarande begår Skatteverket en olaglig handling när man för en pensionär som har 78000 pr år tar ut en kommunalskatt på 10368 kronor.
  Detta trots att denne pensionär endast uppnått en inkomst som är lika stor som existensminimum.
  I grundlagen står att vi ska betala skatt efter bärkraft.
  Var går gränsen – är det inte existensminimum som är gränsen för skattebefrielse ? Öckerö kommun har omkring tusen invånare med denna låga inkomst som tvingas betala denna oskäliga skatt – dags för en driwe till nästa val
  för att göra Skatteverket laglydigt . Den här tokiga
  beskattninge har hållit på sedan 1944 utan att någon kunnat ändra på Skatteverkets felsyn. Finns någon som vill
  jobba med denna fråga ?

Kommentera