Björköbussen

Efter lite gnissel i kontakterna med Västtrafik fick vi idag ett förslag på hur vi kan byta ut dagens trafik mot direktbussar till Göteborg. Det handlar då om trafik på morgonen och på eftermiddagen.

Det som vi behöver att göra nu är att kommunicera detta med Björkö samhällsförening samtidigt som vi tittar på hur vi skall lösa trafiken resten av dagen. Eftersom antalet resande mitt på dagen är relativt få försöker vi tillsammans med Västtrafik att komma på en rationell lösning.

Tid för genomförandet kan bli tidigast våren 2013 men kanske mer realistiskt december 2013.

Kommunerna i Göteborgsregionen kommer dessutom att titta på en gemensam lösning för fria ungdomsresor. Exakt hur de kommer att utformas återstår att se men det återkommer jag med.

Kommentera