Västlänken

Efter medias yrvakna uppvaknande i frågan, som man haft information om några år, känns det angeläget att kommentera ett par saker.

De allra flesta, utom möjligtvis en professor från VTI enligt debatt i GP, anser att något bör göras för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Det handlar då inte bara om dagens situation utom självklart framförallt om morgondagens. Västlänken beräknas vara klar någon gång efter 2025 så det är en bit in i framtiden vi talar om.

Politiken har sedan ett flertal år arbetat efter något som heter k2020, där antalet resande med kollektivtrafiken skall fördubblas till år 2025. Detta har kommunicerats under ett flertal år och jag har uppfattat det som att det finns ett stort stöd för detta. Återstår då att se vad vi skall göra för att nå detta mål.

Det västsvenska infrastrukturpaketet blev då en stor del i att just kunna uppfylla detta mål. Västlänken är en stor del i detta paket. Att vi skall göra något är alltså de flesta överens om, vad kärnfrågan nu då borde handla om är om rätt beslut har tagits.

Vissa vill påstå att beslutet har tagits med dåligt, eller inget underlag alls. Andra, kanske framförallt pensionerade ingenjörer, hävdar att det finns billigare och bättre lösningar. Jag har suttit med i Göteborgsregionens styrelse under processen och jag vet vilka stora utredningsinsatser som gjorts. Ett antal förslag, däribland de allra flesta som då och då dyker upp som insändare, har stötts och blötts. Betalstationen på Älvsborgsbron diskuterades också livlig samt sträckningen av Västlänken.

Till slut måste man dock enas om ett beslut. Det är ju det som är politikens uppgift. Att folkomrösta om detta ser jag som helt omöjligt. Att rösta om Västlänkens vara eller inte utan alternativ är helt felaktigt eftersom vi de facto vill fördubbla antalet som åker kollektivt.

Har då “rätt” beslut tagits? Som alltid kan detta diskuteras. Så länge det finns andra alternativ så finns det också kritiker. Att tro att vi skall kunna genomföra förbättringar utan att det märks tror jag inte på. Som en kollega uttryckte det: Bäst vore ju om man kunde gräva på natten och lägga tillbaka gräset under dagen så att inget syns.

Jag kan för min personliga del anse att vissa saker kunde gjorts annorlunda. Dock finns det andra politiker som anser att det som jag vill ha, exv. Marieholmstunneln, kan vi leva utan. Som så ofta när stora beslut skall tas så kompromissar man. Även så i detta fall. Jag ser därför ingen större möjlighet att åter sätta sig vid förhandlingsbordet eftersom det faktiskt inte inkommit några nya fakta. Skulle så göra, exv. att kostnaderna stiger dramatiskt, ser jag det som naturligt att man i samförstånd diskuterar hur en sådan merkostnad skall lösas. Inte bara hänvisa till Trängselskatten utan verkligen återigen genomlysa kostnadsbilden. Där är vi dock inte, ännu. Skulle vi hamna där finns det tid innan byggnationen startar att just göra en sådan översyn.

Kommentera