Gert Gelotte: Västlänken är värd riskerna

Att inte göra något är också ett risktagande. Till sist måste man våga välja och tro på framtiden, skriver GP:s Gert Gelotte.

Västlänken är ett dyrt projekt. 20 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Men det är inte ofattbart mycket. Det svenska försvaret förbrukar 20 miljarder kronor på drygt fem månader. Sveriges nästa stridsflygplan, Super-JAS, beräknas kosta 90 miljarder kronor.

Jag blir inte förvånad om bygget av Västlänken blir dyrare än beräknat. Det är mycket svårt att budgetera det okända och den demokratiska processen belönar låga bud. I verkligheten genomförs stora infrastrukturprojekt alltid på ett slags löpande räkning. Har man väl börjat går det i praktiken inte att avbryta.

Ändå anser jag att Västlänken bör byggas eftersom alternativen är sämre. Och när sista Super-JAS parkerats på flygvapenmuseet i Linköping har Västlänken snudd på oändlig livslängd kvar.

Att helt avstå från radikala förbättringar av infrastrukturen i ett växande Göteborg är inget seriöst alternativ. Vi är redan en hårsmån från kollektivtrafikinfarkt under rusningstid i centrum.

Utgår vi från att fler pendeltågslinjer och tätare turer är en väsentlig del av en bättre kollektivtrafik i Storgöteborg, vilket jag tror de flesta gör, krävs radikala förbättringar. Centralen klarar med nöd och näppe Alependeln.

Att knyta ihop Alingsåspendeln och Kungsbackapendeln i höjd med Gårda frigör kapacitet på Centralen, men skapar nya trafikproblem i Göteborg. De passagerare som inte skall till Gårda måste fraktas till Drottningstorget för att komma vidare.

Att bygga en slinga för pendeltåg över och runt Centralen frigör också spår och perronger, men förbrukar mycket mark där människor vill bo. Dessutom är slingan inte utvecklingsbar.

Jämfört med alternativen har Västlänken betydande fördelar.

Den frigör kapacitet på Centralen och passagerarna sprids ut på tre stationer i stället för en. Haga och Korsvägen är väl valda komplement till Drottningstorget. Det går också att bygga vidare på Västlänken i framtiden. Fler pendeltågslinjer kan anslutas till tunnelsystemet, kanske också spårvägen. Det är spekulationer långt in i framtiden, men de är genomförbara.

Att bygga Västlänken blir bökigt. Men byggtiden är kort intill försumbar jämfört med den tid tunneln kommer att vara till nytta. Och måste Lisebergs huvudentré rivas under byggperioden, så går det att bygga upp den igen.

Alla stora infrastrukturprojekt medför risktagande. Men att inte göra något är också ett risktagande. Till sist måste man våga välja och tro på framtiden. Bygg Västlänken!

Gert Gelotte 031-62 41 59 gert.gelotte@gp.se

Medarbetare på ledarredaktionen

Kommentera