Socialdemokraterna prioriterar bort sjukvården, igen

Angelägna satsningar på sjukvården riskerar utebli när kollektivtrafiken subventioneras anmärkningsvärt mycket. Det är en effekt av det förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram som den styrande minoriteten i Västra Götalandsregionen röstat igenom vid dagens regionstyrelsemöte. Alliansen hade två egna yrkanden som avslogs efter votering.

– Vi är angelägna om en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i hela Västra Götaland, däremot tänker vi inte medverka till att det sker på bekostnad av den redan hårt ekonomiskt ansträngda sjukvården. Den styrande minoriteten sa att en skattehöjning med 25 öre nästa år behövdes för vårdens skull. Men nu ser kollektivtrafiken ut att sluka den skattehöjningen, vilket är precis vad vi tidigare varnat för skulle hända, det menar Johnny Magnusson, regionstyrelsens vice ordförande och Moderaternas gruppledare.

– Sjukvården i Västra Götaland dras på flera håll med stora underskott. Att i det läget driva på för att ha en alltför liten självfinansierad del per resa i kollektivtrafiken är inte ansvarsfullt. Och dessutom riskerar det att leda till fler skattehöjningar i framtiden när S envist vägrar ge sjukvården ökade resurser, säger Jonas Andersson, oppositionsråd och gruppledare för Folkpartiet.

– Vi kommer att behöva rejäla intäkter till kollektivtrafiken de närmaste åren för att leva upp till människors förväntningar på högre standard och ökad punktlighet på bussar och pendeltåg. Med (S), (MP) och (V)’s uteblivna besked om finansiering riskerar vi istället att sjukvården får täcka kollektivtrafikens underskott. Det är inte acceptabelt, säger Kristina Jonäng, oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet.

– Det är oansvarigt att inte ge de resurser som utlovats till sjukvården, som på flera håll dras med stora ekonomiska problem. Vi är alla angelägna om att ha en bra kollektivtrafik i Västra Götaland, men det går inte att prioritera bort sjukvården på det sätt som den styrande minoriteten försöker göra, säger Monica Selin, oppositionsråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

Kommentera