Rapport från Polisstyrelsen

750 anmälda våldtäkter per år i vår region varav 24 är överfallsvåldtäkter. Ingen ökning utan har legat ganska konstant. Hälften av våldtäkterna sker i storgöteborg. Hälften begås av okända gärningsmän vilket är mer än rikssnittet som är 20-30 %. Detta beror antagligen på storstadsfaktorn samt nöjeslivet.

Grov organiserad brottslighet. Det finns ett operativt nationellt råd där olika myndigheter samverkar. Möten varje månad. Varje myndighet nominerar namn till en lista där personer sätts upp som man arbetar med. F.n. består listan av 63 personer varav 14 finns i vårt område.

Det finns tre Hells Angels-avdelningar inom området, två i Göteborg och en i Mölndal. Också Bandidos har treavdelningar, två i Göteborg och en i Borås. Därutöver finns det en hel del underavdelningar till HA som Red and White crew och Red Devils. Bandidos har också underavdelningar som Outlaws och X-team.

Motkrafterna är bl.a. Göteborgs kunskapscentrum. Där informerar man om den organiserade brottsligheten vilket bl.a. fått till följd att vissa gäng fått lämna sina lokaler och någon har då också fått lägga ner.
Även Brödraskapet och Mongols ligger inom arbetsomrnådet även om de är fängelsegäng och inte mc-gäng. Det oroande är att dessa två organisationer nu försöker att etablera sig inom vårt område. Detta kan innebära, likt det gjort i Danmark, att HA och Bandidos sluter sig samman för att hindra att få ytterligare konkurrens.

Kommentera