Alliansregeringen genomför en fjärde sänkning av pensionärernas skatt

Alliansregeringen genomför en fjärde sänkning av pensionärernas skatt. De flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt höjs bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad, skriver alliansens fyra partiledare på DN Debatt.

De flesta europeiska regeringar står inför tuffa beslut om omfattande åtstramningar. Stora delar av Europas befolkning kommer under många år tvingas leva med skattehöjningar och neddragningar i välfärden. I Sverige är situationen annorlunda tack vare en ansvarsfull politik som säkrat en stark och stabil grund för svensk ekonomi. I höstens budget kan regeringen därför presentera viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb och förstärkningar för ekonomiskt utsatta grupper.

Allt sedan Alliansen vann regeringsmakten 2006 har vi haft fokus på ansvar för de offentliga finanserna och en politik för fler människor i arbete. Tack vare den förda politiken står sig Sverige i dag starkare än nästan varje annat europeiskt land. Att öka drivkrafterna för att arbeta har varit helt nödvändigt. Därför har framför allt jobbskatteavdraget varit viktigt. Den starkaste drivkraften för att arbeta har personer över 65 år fått genom det förhöjda jobbskatteavdraget, som gör det extra lönsamt att stanna kvar i arbetslivet.

Samtidigt som det är viktigt att uppmuntra att fler jobbar längre, är det prioriterat för regeringen att förbättra situationen för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. Vi har därför, fram till nu, sänkt skatten för pensionärer i tre steg med totalt 12,8 miljarder. Alla tre stegen i skattelättnaderna för personer över 65 år har utformats så att de relativt sett ger mest till dem med små inkomster.

Vi har tidigare också beslutat att genomföra ytterligare skattesänkningar för pensionärer när ekonomin så tillåter. Vi ser inget egenvärde i att pension och förvärvsinkomst beskattas olika. Regeringen ser fortsatt behov av ytterligare stimulanser för fler i arbete. Över tid skall dock skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer minska.

Den ekonomiska kris som världen nu upplever får allvarliga konsekvenser för en liten öppen ekonomi som den svenska. Det har bland annat påverkat svenska pensionärer med inkomstpension, som har känt av detta i form av bromsen i pensionssystemet. Till följd av krisen har en del pensionärer fått se sin pension minska.

För att klara en god utveckling av pensionerna på sikt är det därför avgörande att fortsätta bekämpa utanförskapet och sätta jobb och ekonomisk utveckling främst. De åtgärder som har vidtagits för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och för att göra det mer lönsamt att arbeta är därför av stor betydelse för såväl dagens som morgondagens pensionärer.

Den budget som regeringen presenterar inom kort ska ses i detta ljus. Kraftfulla satsningar på företagande, infrastruktur, forskning, innovation och utbildning rustar Sverige för att möta framtiden. Ansvar för ekonomin är garanten för en god ekonomisk utveckling också för Sveriges pensionärer.

Tack vare Sveriges relativt starka position går vi vidare och sänker nästa år för fjärde gången skatten på pension. Skattesänkningen uppgår till mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer. Totalt uppgår skattelättnaden till 1,15 miljarder kronor.

Vi fortsätter också att prioritera de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. I höstens budget föreslås en ytterligare höjning av bostadstillägget (BTP) för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad. En lika stor generell höjning av BTP genomfördes 1 januari 2012.

De som är berättigade till fullt bostadstillägg, nästan uteslutande ensamstående kvinnor, får därmed en förstärkning av sin ekonomi med ca 2 000 kronor per år. Tillsammans med årets höjning av BTP blir förstärkningen drygt 4 000 kronor per år.

För de ekonomiskt mest utsatta innebär pensionsskattesänkningen, tillsammans med höjningen av BTP, nästa år en förstärkning på drygt 200 kronor per månad. Tillsammans med tidigare genomförda skattesänkningar kommer en genomsnittlig pensionär nästa år att ha cirka 600 kronor lägre skatt per månad än 2006. Garantipensionärer har därmed i princip fått en extra månads pension om året. För 2014 avser regeringen att återkomma med ytterligare förslag om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att de offentliga finanserna så tillåter.

Att stärka våra äldres ställning och villkor, ekonomiskt och i samhället i stort, är och förblir en central prioritering för regeringen. Regeringens arbete på olika områden för att förbättra dessa villkor ska ses som en helhet.

Det är viktigt att vara tydlig med att ansvar för ekonomin, åtgärder för jobb, investeringar och tillväxt, hänger ihop med högre pensioner och bättre villkor för våra äldre. Genom att ta ansvar för ekonomin, stärka arbetslinjen och prioritera rätt blir det möjligt att förbättra pensionärernas villkor. 2013 sänker Alliansen pensionärernas skatt för fjärde gången. För Sveriges pensionärer är det tydligt vilket alternativ som går att lita på.

Fredrik Reinfeldt (M)

Jan Björklund (FP)

Annie Lööf (C)

Göran Hägglund (KD)

3 kommentarer för “Alliansregeringen genomför en fjärde sänkning av pensionärernas skatt

 1. Du har rätt. Grundavdraget har höjts sedan 2006 från 16000
  till 45000 om man jämför en viss storlek på pensionen. Moderaterna hade i sitt valprogram ett löfte 2006 om skattebefrielse på 50000 för alla. Nu har man kommit nästan dit – men istället har man höjt arbetsgivaravgiften för småföretag med 5 % och den slår nästan lika hårt så det efterfrågeunderskott som skatten skapar är nästan lika stort
  med resultat att arbetslösheten är konstant. Det enda som skulle kunns få hjulen att snurra ordentligt vore att slopa
  all skatt på arbete upp till t ex 100000. Då frigjorde vi pengar som skapar sysselsättning för dom med låg utbildning-
  d v s praktiskt arbete typ frisör, fotvård hemtjänst och
  diverse hantverk med låg status. Nu binds pengar i skatt som sen hamnar som bidrag och passisivicerar samhället och
  skapar utanförskap. 1947 fanns nästan ingen arbetslöshet –
  då var skatten 22 %. 2012 är skatten 62 % och 500000 människor är utan arbete. Hör inte det ihop ?

 2. Faktum är att Alliansregeringen sänkt skatten för pensionärerna fyra gånger. Dessutom höjde man bostadstillägget samt garantipensionen. Mig veterligen sänkte Socialdemokraterna inte skatten för pensionärerna någon gång.

 3. Det var många vackra ord och politiska klyschor som kanske går hem hos någon. Men hur blir det för de tusen gamla damer på Öckerö som bor i egna hus som behöver repareras
  och som tjänar under 100000 i pension mem ändå tvingas betala skatt även på den inkomst som ligger under existensminimum 78000. Jag talade med en dam på Björkö som har en pension på 88000 pr år. Hon var tvungen att betala en skatt på 20000 pr år helt i onödan och hon får inget bostadsbidrag för hon har inga lån utan har varit sparsam under sitt liv. När hon skall använda pengarna som blir kvar betalar hon dessutom moms med 12000. Så hennes skatte-
  belastning är 32000 om året trots att ho lever på existensminimum. Detta strider mot grundlagen som säger att skatt ska tas ut efter bärkraft. Hon har ingen bärkraft och borde vara helt skattebefriad enligt grundlagen. Alliansen har långt kvar för att hålla alla fagra vallöften men då måste viljan finnas och kunskaper om hur människor fungerar i praktiken. Vi lever fortfarande i ett socialistiskt högskattesamhälle trots alla våra uppfinnare och våra naturtillgångar som vi har i överflöd.

Kommentera