Skall sjukvården finansiera kollektivtrafiken?

Socialdemokraterna är mycket förorättade över att Alliansen i Västra Götalandsregionen föreslagit att den s.k. självfinansieringsgraden skall öka till 60%.

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur mycket som skall betalas via biljettintäkterna. I dagsläget ligger den på 53 – 54% och Alliansen vill höja denna successivt till 60 %. Detta innebär ökning av biljettpriserna med c:a 12% utslaget under ett flertal år. Detta kan jämföras med Västtrafiks senaste höjning med 6 % som samma socialdemokrater som protesterar nu ställde sig bakom.

Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar den närmaste tiden. Målet att antalet kollektivtrafikresor år 2025 skall vara 40 % av alla resor ställer stora krav på utbyggnader. Detta kommer att kosta en hel del pengar som regionen måste finansiera. Alliansen menar att det är rimligt att en del av den kostnaden tas ut genom att öka självfinansieringsgraden, dvs. biljettpriserna.

Det intressanta är att de socialdemokrater som varit ute i debatten och protesterat mot detta inte har uppgivit hur de istället vill ta in dessa pengar. Eftersom regionens budget består av c:a 85 % sjukvård och resten kollektivtrafik är det en uppenbar risk att man avser att finansiera denna kostnad med sjukvårdspengar. Om jag får välja, finansierar jag hellre en del av utbyggnaden av kollektivtrafik med höjda biljettpriser än att ta pengar från sjukvården. Eftersom det handlar om 3 – 400 Mkr. Kan var och en räkna ut hur många vårdplatser som det handlar om för att få ihop de pengarna.

Kommentera