Problem med sjukresorna

Den upphandlingen som är gjord av regionen för sjukresor gör att Taxi Kurir traffikerar även färdtjänst här ute pga västtrrafiks planeringssystem.

Vi arbetar med problematiken att chaufförerna inte hittar till samtliga adresser samt att de inte förstår att de har förtur i färjeköer framför allt till Nordöarna.

Kommunen ansvarar inte för upphandlingen  som är gjord för sjukresor, men vi arbetar med driftproblemen då det även drabbar färdtjänstbrukare.

Chaufförerna måste  läsa avgångarna för att inte ta fel färja, då samtliga färjor inte går till alla turer till samtliga Nordöar. Detta är påtalat för trafikledningen på Västtrafik som har informerat Driftcheferna på taxibolagen.

Viktigt är även att brukarna vid beställning talar om vilken tid de måste vara framme för att planering och samåkning skall fungera.

11 kommentarer för “Problem med sjukresorna

 1. Menar Du verkligen att färdtjänsten inte behöver upphandlas? Upplysningsvis så upphandlar i stort sett alla kommuner i Sverige sin färdtjänst. Det är bara att gå in på Google så ser Du uppgifter om de olika upphandlingarna. Du menar alltså på fullaste allvar att de har fel och att ingen upptäckt detta och överklagat?

  Folke, om det är så Du anser så ser jag ingen anledning att försöka att övertyga Dig om motsatsen utan konstaterar att vi gör samma som andra kommuner gör, dvs. upphandlar färdtjänsten. Det finns, mig veterligen, heller ingen som överklagat någon upphandling med hänvisning till att det inte finns någon lag som reglerar detta och då är det ändå en ansenlig mängd jurister som genom åren hanterat denna fråga.

 2. Lagen om upphandling inom områdedna vatten, energi, transporter och posttjänster gäller bara för publika transporter som järnväg, spårväg, busstrafik mm medn inte
  för personbilar . Var hittar Du då någon lag som gäller
  fördtjänst och sjukresor. Finns det inte någon juridiskt
  kunnig på kommunalkontoret ?
  Varför är den här frågan viktig förf Dig. Jo det är Du som
  får ta på dig ansvaret för tjänstemännens okunskap och bristande vilja att söka den kunskapen. Man gissar hellre än söker fakta – det är bekvämare – och ingen har något personligt ansvar i hela samhällsapparaten.

 3. Jag korrigerar mig, Din uppfattning om lagens tillämpning är felaktig. Jag har i tidigareinlägg konkret debatterat detta med Dig varför så det tänker jag inte göra igen. Jag kopierar in den förklaring som jag skrev för ett halvår sedan sen får Du välja om Du tror på det eller ej.

  Den gamla lagen LOU (SFS 1992:1528) har sedan den 1 januari 2008 ersatts med två nya lagar. Lagen om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjnings-sektorerna (försörjningslagen). Upphandlingen är alltså helt i enlighet med lagen, annars är jag övertygad om att upphandlingen blivit överklagad.

 4. Du säger, att min uppfattning är felaktig. Jag har inte framfört någon uppfattning utan talar bara om vad som står i lagen. Sveriges Rikes Lag är tillgänglig förf alla på internet och paragraf 3 säger tydligt att Lag om allmän upphandling ej gäller transporttjänster. Alla kan läsa detta, unga som gamla, beslutsfattare som gräsrötter. Tänk
  om det är så att hundratals människor varit inblandade
  i upphandling av transporttjänster i Västra G<ötaland med följd att en fruktansvärd centralisering uppstått och sen
  visar det sig att ingen läst lagen utan trott att någon annan gjort det och att hela upphandlingen är en stor
  bluff igångsatt av någon med anknytning till regionsstyrelsen .
  Vilken sensation om tidningar och TV får tag på detta ärende.

 5. Jag har tidigare visat att Din uppfattning är felaktig. Det styrks också av jurister som håller på med upphandling. Återigen, om Du hadehaft rätt så hade någon av budgivarna överklagat upphandlingen. Då skall man veta att det rör sig om stora intressenter med egna jurister. Det har inte skett, och det visar också att upphandlingen gått korrekt till.

 6. Om Du går in på Google och skriver in “lagen om offentlig upphandling” så finns lagtexten där. Paragraf 3 säger tydligt att lagen inte gäller för transporttjänster. Trots det har Du flera gånger hänvisat till den lagen som om det vore sanning. Om alla inblandade i förhandlingarna underlåtit att läsa lagen och bara gissat så förstår man hur
  fel det kan bli i den kommunala ekonomien – alla blir lurade sv smarta affärsmän och bolag med styva jurister till sitt förfogande. Skattepengar som konfiskerats av
  hårt arbetande människors löner hamnar i händerna på
  skojarbolag typ Svea ekonomi och Folkia eller vårdbolag
  som är på gränsen till kriminellt – allt på grund av
  okunskap hos de valda ombuden eller de tjänstemän dessa tillsätter.
  Hårda ord – men verklighet – ska inte Moderaterna ändra på det ?

 7. Vi har tidigare haft den diskussionen där Du påstår att upphandlingen ör felaktig. Jag har tillbakavisat detta och också argumenterat varför den är korrekt enligt lagen varför jag inte upprepar mig i detta. Dessutom hade upphandlingen med all säkerhet överklagats av de andra parterna om den varit felaktig.
  Din föreslagna lösning är inte laglig eftersom beloppet överskrider beloppsgränsen med råge för vad som måste upphandlas.

 8. Det är ju bra om Taxi Göteborg sköter sig.
  Men felet var att vi överlät förhandlingsrätten till Västtrafik på predmisserna om timkostnad. Dom hamnade givetvis hos sämsta tänkbara entreprenör. Felet är begånget och dom sjuka får ta smällen – nästan ingen orkar klaga-och
  så kan sossarna i nästa val utnyttja missnöjet till sin fördel när dessutom de ökade kostnaderna kommit fram på papperet.
  Hur skulle vi kunna lösa den här frågan ?
  Lagen om offentlig upphandling säger i paragraf 3 att lagen ej gäller transporttjänster – klart och tydligt. Där gäller en annan lag som bara gäller för järnväg, linbana , spårväg
  och andra publiga transporter men däremot inte personbil, vilket det här gäller även om vi kallar det buss.
  Upphandlingen är olaglig och kan därmed upphävas när som helst om viljan finns att måna om de sjuka.
  Om jag fick bestämma så skulle jag göra upp med några taxiägare som bor på öarna och förstår problematiken med färjor m m. Dessa skulle driva verksamhet som enskild firma
  med personligt ansvar och lokalkännedom – inte aktiebolag eller andra ansvarslösa former av verksamhet.
  Då garanterar jag att alla parter blir nöjda

 9. Folke, detta handlar inte om den upphandlingen av färdtjänst som vi gjorde. Detta handlar om regionens upphandling av sjukresor som Taxi Kurir vann. Det har visat sig att de inte lever upp till de kvalitétskrav som ställts. Eftersom det handlar om våra kommuninvånare har vår tjänsteman engagerat sig i detta trots att det inte är våra resor.
  När det gäller Taxi Göteborg och färdtjänstresorna har vi nästa inga klagomål.

 10. Nu börjar problemet som vi diskuterade för ett år sedan – sämre service för kommuninnevånarna – snart kommer den andra kallduschen ökade kostnader för kommunen beroende på att den nya huvudmannen kan debitera två timmar för samma tjänst som Taxi debitersae en timme, beroende på att förhandlarna i sin enfald trott på timpenning som ett riktmärke och Du själv har gått på deras filosofi utsn kritik eller ifrågasättande av deras kompetens.
  Dessutom är upphandlingen felaktig enligt lagen om offentlig upphandling så det går att riva upp avtalet fortfarande och ställa krav på upphandlarna för felaktigt handlande

Kommentera