Rapport från möte med Kommunfullmäktige

Det stora diskussionsämnet blev ett medborgarförslag från Hälsö vänner där man ville att Öbo skulle överlåta Hälsö gamla skola till dem för en symbolisk summa.

Skolan såldes för 3,1 Mkr till en privatperson. I sammanhanget är det också värt att notera att även Grötö skola och Hyppelns skola sålts för betydande belopp. Hyppelns skola köptes av örådet till ett marknadsmässigt pris. Att då ge ett öråd en skola skulle säkert uppfattas som orättvist och inte helt osannolikt skulle även andra öråd i rättvisans namn också vilja ha byggnader där de kan bedriva verksamheter.

Vi har ansvar för att kommunens egendomar används på bästa sätt. Sammantaget skulle detta handla om många miljoner kronor som vi talar om och jag använder hellre de pengarna till att bygga nya skolor för till våra ungdomar än att ge bort dem.

Kommentera