Rapport från arbetsutskottet

Dagens möte var ett budgetkonferens inför budgetbeslutet i höst. Det som förändras inför höstmötet är SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognis över hur mycket skatteintäkter de beräknar att vi skall få under 2013. I Kommunfullmäktige i juni beslutades om en budget som hade ett positivt resultat på 0,4 mnkr. Enligt senaste prognosen har man skrivit ner tillväxten viölket innebär att vi kommer att få ett negativt resultat på 3,5 mnkr.

Prognosen för i år pekar på ett stort överskott. Dels kommer vi att få tillbaka 10 mkr från försäkringar som vi betalt för mycket under flera år sedan har vi sålt mark på bl.a. Knippla vilket ger ytterligare 10 mkr. Barn- och Utbildning och Socialnämnden har f.n. underskott på närmare 10 mkr beroende på oväntade ökade kostnader. Bl.a. fick vi ordna en extra förskoleavdelning på Bratteberg eftersom antalet barn i förskolan ökade oväntat. Socialnämnden har haft högre kostnader på köpta platser. Sammantaget är dock prognosen att kommunen kommer att göra ett nollresultat.

Kommentera