Möte med Göteborg & Co.

Idag har vi haft möte mellan Göteborg & Co och SDN Västra Hisingen där södra skärgården ingår. Under en längre tid har vi arbetat för att få ett samarbete för att gemensamt marknadsföra vår skärgård för turismen.

Göteborg & Co uppdrag är att marknadsföra och att arbeta med turismen till Göteborgsområdet. De har i sitt uppdrag bl.a. att arbeta mer aktivt med Göteborgsregionen. Destinationen i marknadsföringen är Göteborg men det skall finnas besöksmål i kranskommunerna som man också skall marknadsföra.

Avsikten med detta samarbete är att vi gemensamt skall marknadsföra Göteborgs skärgård. Genom att vi använder Göteborg som destination skall dess besökare ges möjligheter att besöka Göteborgs skärgård. Vi gemensamt måste då arbeta med vad som gör oss intressanta att besöka och att utveckla detta.

Som en jämförelse fick vi en genomgång av Visit Värmdö som är ett projekt från en stockholmskommun med ungefär liknande förutsättningar.

Vi fick också en genomgång av privatturismen där Göteborg faktiskt är störst i Sverige. Det handlar allt ifrån solresor till shopping. exv. finns det ett Göteborgskort där man förutom fri entré på Liseberg och Universeum också kan åka kan åka med kollektivtrafiken också till Öckerö.

2 kommentarer för “Möte med Göteborg & Co.

  1. Ditt språkbruk och sätt att argumentera gör att det inte känns speciellt meningsfullt att argumentera med Dig. Dock kan jag säga att jag aldrig påstått att Hjuviksvägen är vår. Jag har sagt att det enda jag är intresserad av i denna fråga är att mina kommuninvånare kan ta sig fram och tillbaka till sina arbeten. Om det sker via Hjuviksvägen eller någon annanstans är inte det väsentliga för mig.

  2. Utökad Öckerö-egoism på Hjuviksbornas bekostnad.

    Notera att Värmdö har en bro och trafiken dit leds inte genom villaområden. Men ni på Öckerö är väl ett herrefolk som står över gällande regler och hur man samordnar mellan olika kommuners innevånare.

    Redan din uppfattning att Hjuviksvägen är “eran” trots att Torslanda kommun byggde vägen enbart för Hjuviksbornas skull och detta gjordes 2 decennier innan första färjan över huvud taget började gå mellan Hjuvik och Öckerö, vittnar ju tydligt om att ni anser er förmer än andra.

    EGOISTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kommentera