Höjda biljettpriser på Västtrafik

Den 1 oktober höjer Västtrafik åter priserna enligt en artikel i GP. Denna gången är det med 6,4 %. Prishöjningarna motiveras av att man måste finansiera den stora utbyggnaden av kollektivtrafiken för att klara av målet att fördubbla antalet kollektivtrafikresor till år 2025. I samma artikel ondgör sig det miljöpartistiska regionrådet Birgitta Losman över att vi Allianspartier vill höja självfinansieringsgraden från nuvarande 54 % till 60 %. Det skulle bli en höjning av biljettpriserna med 20 % påstår hon.

Fakta är att en höjning från 54 % till 60 % av självfinansiernigsgraden skulle innebära en höjning med 11 % som dessutom skall slås ut fram till år 2025. Denna höjning som vi föreslår på 11 % fram till år 2025 är lika stor som den prishöjning på också 11 % som Losman är positiv till men som nu genomförts på 10 månader. Trovärdigheten att tala om att vårt förslag skulle vara förödande för kollektivtrafiken får sig en stor knäck i detta perspektiv.

Vidare påstås det att den nuvarande självfinansieringsgraden är förankrad i kommunerna. Detta är också helt felaktigt. Information om trafikförsörjningsplanen har getts men vi undviker i dessa sammanhang att hamna i politiska diskussioner, vilket detta är. Det överlåter vi åt Regionfullmäktige att ha. Där skickade Losman m.fl. tillbaka förslaget enbart för att man insåg att man skulle förlora omröstningen. Att det skulle handla om kommunernas påverkansmöjligheter är det ingen som tror på.

 

Kommentera