Information från SÄPO

En gång varje år samlar SÄPO oss politiska företrädare för kommunerna i Göteborgsregionen samt våra säkerhetssamordnare för att informera om säkerhetsläget.

Det finns olika typer av risker, alltifrån sådana som är hot mot centrala statsmakten exv. kungahuset och Riksdagen, grov organiserad brottslighet samt sådana som agerar på kommunal nivå.

Överlag kan man säga att kranskommunerna till Göteborg är en relativ lugn miljö i detta sammanhang. Det har funnits försök från olika mc-gäng att etablera sig men tack vare samarbete mellan kommunerna och Polisen har man lyckats att förhindra detta.

När det gäller vår kommun så är bilden också ganska ren från hotbilder. Ett fortsatt bra samarbete med Polisen gör att vi även fortsättningsvis kommers att ha det så.

Kommentera