Ambulansbåten flyttas från Öckerö

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har beslutat att ambulansbåten skall ligga i Södra skärgården efter upphandlingen. Anledningen är att 80 % av uppdragen är där och då anses det bäst logistiskt att den har sin hemmabas där.

För Öckerö kommun innebär detta att vår ambulans inte behöver besätta ambulansbåten och då också att ambulansen kommer att vara mer tillgänglig för våra kommuninvånare. Vi har också fått löften av politikerna i sjukhusets styrelse att ambulansen på Öckerö också fortsättningsvis skall vara stationerad här och att det är i vår kommun som den skall verka.

Kommentera